Przeszukaj nasze produkty i znajdź swój ulubiony ...
Buty
Plecaki

Nasi dostawcy

Transparentność i odpowiedzialność łańcucha dostaw

Nieustannie pogłębiamy socjalną i środowiskową odpowiedzialność w naszych łańcuchach dostaw dzięki przejrzystości zasad, transparentności i wspólnych mechanizmach współpracy.

productions-by-country-2021-2021.jpg

Odpowiedzialność socjalna

Prawa człowieka i odpowiedzialność społeczna są naszym priorytetem. Nasz kodeks postępowania został podpisany przez wszystkich naszych dostawców. Nasz kodeks postępowania opiera się na konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Deklaracji Praw Człowieka ONZ, określających podstawowe zasady, takie jak uczciwe wynagrodzenie, godziwe godziny pracy, zakaz pracy przymusowej lub pracy dzieci. Jesteśmy członkiem Amfori, wiodącego światowego stowarzyszenia biznesowego propagującego transparentny i zrównoważony handel. W ramach Business Social Compliance Initiative (BSCI) Amfori ułatwione jest przeprowadzenie audytów odpowiedzialności społecznej fabryk.

amfori-logo.svg

Nasz Kodeks Postępowania

1-people-white.svg Wolność w zakresie zakładania socjalnych stowarzyszeń i negocjacji zbiorowych
Pracownicy mają prawo do tworzenia związków zawodowych w sposób wolny i demokratyczny oraz do negocjacji zbiorowych
2-no-discrimination-white.svg Nie dla dyskryminacji
Żaden pracownik ze względu na płeć, rasę, religię lub jakąkolwiek inną cechę nie będzie traktowany inaczej niż inni
3-fair-remuneration-white.svg Uczciwe wynagrodzenie
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie wystarczające do zapewnienia godnego życia dla siebie i swoich rodzin – Muszą otrzymywać co najmniej płacę minimalną
4-decent-working-hours-white.svg Godne godziny pracy
Czas pracy jest zgodny z prawem i umowami ILO, do maksymalnie 48 godzin tygodniowo. Praca ponad limit objęta jest taryfikatorem nadgodzin.
5-health-safety-white.svg Bezpieczeństwo i higiena pracy
Środowisko pracy powinno być zgodne z przepisami BHP
6-no-child-labour-white.svg Zakaz pracy dzieci
Zatrudnienie nie może obejmować dzieci w wieku poniżej legalnego wieku roboczego lub w wieku poniżej 15 lat
7-protection-young-white.svg Specjalna ochrona dla młodych pracowników
Młodsi pracownicy powinni być chronieni, zwłaszcza w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i moralności
8-no-precarious-employment-white.svg Nie dla niepewnego i niesprecyzowanego zatrudnienia
Pracownicy muszą mieć pisemne umowy zgodne z ustawodawstwem krajowym
9-no-bonden-labour-white.svg Brak pracy niewolniczej
Żadna osoba nie może pracować nieodpłatnie lub wbrew swej woli
10-enviroment-2-white.svg Ochrona środowiska
Należy unikać zanieczyszczenia środowiska
11-ethical-business-behavior-white.svg Etyczne postępowanie biznesowe
Nie ma miejsca dla korupcji

Audyty BSCI

Audyt BSCI ocenia naszych dostawców pod kątem przestrzegania naszych zasad określonych w naszym Kodeksie Postępowania: Czy pracownicy mogą zakładać stowarzyszenia? Czy są uczciwie opłacani? Czy mają pisemne umowy? Czy mają akceptowalną ilość nadgodzin? 22 z naszych 25 dostawców pozytywnie zaliczyło audyt BSCI. Pokrywa to 96% naszego wolumenu. 19% miało ocenę B. 91% miało ocenę C. Ocena C jest nadal akceptowalna, ale chcielibyśmy, aby była poprawiona. We wszystkich przypadkach głównym problemem były godziny pracy i nadgodziny. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć tego problemu i składać zamówienia poza szczytem sezonu. Od 2023 roku będziemy współpracować tylko z dostawcami audytowanymi przez BSCI.

suppliers-valid-bsci-audit.jpg

Złożony łańcuch dostaw w produkcji odzieży

Kluczowym wyzwaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju dla firm odzieżowych jest bardzo złożony łańcuch dostaw:
Różne produkty są wytwarzane w różnych fabrykach, często na całym świecie. Te firmy produkcyjne kupują tkaniny i komponenty, takie jak zamki błyskawiczne i guziki, od wielu różnych fabryk tkanin i dostawców komponentów. Fabryki tkanin kupują przędzę z różnych przędzalni, które pozyskują włókna od różnych producentów włókien. Im bardziej złożony jest ten łańcuch dostaw, tym trudniej jest markom osiągnąć przejrzystość i ostatecznie pociągnąć swoich partnerów w łańcuchu dostaw do odpowiedzialności za zachowania społeczne i środowiskowe. Dlatego coraz większego znaczenia nabierają przejrzystość, identyfikowalność, certyfikaty i audyty. Producenci odzieży mogą kupić certyfikowany produkt lub z certyfikowanej lub kontrolowanej fabryki, aby mieć pewność, że spełnił on określone kryteria.

Łańcuch dostaw

1-textile-fibers-teal.svg 2-yarn-teal.svg 3-fabrics-teal.svg 4-garments-teal.svg
POZIOM 4
Włókna
POZIOM 3
Przędza
POZIOM 2
Materiały
POZIOM 1
Odzież

 

5-brand-teal.svg 6-consumer-use-teal.svg 7-ens-of-life-teal.svg
POZIOM 0
Marka
Użytkowanie towaru przez klienta Zakończenie użytkowania

 

 

Będziemy kontynuować naszą pacę ESG i każdego dnia dążyć do tego, by stawać się trochę lepsi. Wiemy, że ta praca nigdy się nie skończy.

 

 

×