Darmowa dostawa od 300 PLN i 30 dni na darmowy zwrot
Szwedzki design, szwedzka jakość
Średnia ocena z 620.000 recenzji - 4,6 na 5
Cart icon
image

Zrównoważony rozwój

A Responsible Race

Od 2020 roku nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju opierają się na strategii „A Responsible Race”, która skupia się na sześciu priorytetowych obszarach.

Tworzymy wysokiej jakości, wielofunkcyjne produkty, które są przeznaczone do częstego i długiego noszenia oraz wielu różnych aktywności. Produkujemy zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi środków chemicznych. Pracujemy z myślą o zamkniętym obiegu – wyznaczyliśmy sobie ambitne cele dotyczące nadprodukcji oraz bardziej zrównoważonych materiałów i opakowań. Stawiamy na dobre samopoczucie i rozwój naszych pracowników. Wyznaczyliśmy sobie cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku i ustaliliśmy priorytety ograniczania tej emisji. Dzięki kompleksowym badaniom due diligence staramy się zapewnić społeczną i środowiskową odpowiedzialność naszych dostawców.

“Nature will remain our playground” tylko wtedy, gdy niezwłocznie będziemy nad tym razem pracować. 

Zapoznaj się z raportem na temat zrównoważonego rozwoju [ENG] - tutaj

image

Sześć obszarów priorytetowych

image

Trwałe i bezpieczne produkty

Wytrzymałe, solidne produkty to podstawa „Odpowiedzialnego wyścigu”. Jego podstawowe zasady to projektowanie dla zrównoważonego rozwoju poprzez wytwarzanie trwałych i bezpiecznych produktów, które nadają się do częstego noszenia. Produkujemy wysokiej jakości, ponadczasowe produkty, które są bezpieczne w użyciu dla klientów i bezpieczne dla naszych dostawców w procesie produkcji.

image

Zamknięty obieg zasobów

Skupiliśmy się na wytwarzaniu jak najbardziej zrównoważonych produktów w tym sensie, że zachowają one trwałość przez długi czas i będą wolne od szkodliwych substancji chemicznych. Zachęcamy też naszych konsumentów do częstego noszenia produktów RevolutionRace. Produkt, który był noszony 100 razy, jest 10 razy bardziej ekologiczny niż produkt, który był noszony tylko 10 razy. Oszczędzamy wykorzystanie zasobów, szukamy bardziej zrównoważonych i przetworzonych materiałów oraz minimalizujemy nadprodukcję.

image

Ochrona klimatu

Ochrona planety i ludzi przed zanieczyszczeniem, niedoborem wody i zmianami klimatycznymi jest pilnym priorytetem zarówno dla naszych interesariuszy, jak i dla nas. Wpływ naszej lokalnej działalności na środowisko jest niewielki. Ilości wody, energii elektrycznej i ogrzewania, które zużywają nasi pracownicy oraz ilości odpadów generowanych w naszej siedzibie o powierzchni 1000 metrów kwadratowych w Borås, są minimalne. Z drugiej strony nasz globalny wpływ wiąże się z produkcją włókien do wykorzystywanych przez nas tkanin, ich farbowaniem i zadrukowywaniem, szyciem naszych produktów oraz ich transportem do magazynów, a następnie do końcowych klientów. Ten wpływ na środowisko możemy ograniczyć poprzez świadomy wybór materiałów, środków transportu i rozwiązań produkcyjnych oraz poprzez współpracę z dostawcami w zakresie wprowadzenia ulepszeń, które generują realne zmiany. Mierzymy nasze emisje i dążymy do osiągnięcia naszych celów dotyczących redukcji do 2030 roku.

image

Odpowiedzialność środowiskowa

Praca na rzecz ochrony środowiska w naszym łańcuchu dostaw według zasady należytej staranności jest dla nas priorytetem. Odzwierciedla się w naszym kodeksie postępowania dla dostawców, którzy są zobligowani do pomiaru swojego wpływu na środowisko i raportowania tego, jak również do wdrażania inicjatyw mających na celu zmniejszanie tego oddziaływania. Gdy tylko to możliwe, RevolutionRace zapewnia im wsparcie poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie inicjowania procesów zmniejszających negatywny wpływ na środowisko.

image

Zainspirowani pracownicy

Działamy nad zapewnieniem dobrego samopoczucia naszych pracowników i ich rozwojem poprzez partnerskie przywództwo, inkluzywność i oferowanie równych szans. Nasza polityka zarządzania ludźmi została opisana w naszym kodeksie postępowania, podręczniku dla personelu i polityce środowiska pracy. Dokumenty te określają zasady naszego działania w codziennej pracy oraz w relacjach biznesowych. Kodeks postępowania opisuje, czego oczekujemy od naszych pracowników oraz czego oni mogą oczekiwać od RevolutionRace. Zawiera podstawowe zasady praw człowieka, takie jak zakaz dyskryminacji, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci, a także zasady ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt oraz etyki biznesu, w tym wolnej konkurencji i unikania konfliktów interesów.

image

Odpowiedzialność społeczna w łańcuchu dostaw

Działamy na rzecz praw człowieka i korzystnych warunków pracy w całym naszym łańcuchu dostaw. Nasz wpływ na ludzi i środowisko w łańcuchu dostaw odbywa się poza naszą działalnością. Nasze zasady zostały określone w kodeksie postępowania dla dostawców, który jest oparty na Deklaracji Praw Człowieka ONZ, podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz dziesięciu zasadach Global Compact ONZ określających podstawowe zasady, takie jak uczciwe wynagrodzenie, godne godziny pracy, zakaz pracy przymusowej lub pracy dzieci. Kodeks postępowania dla dostawców dotyczy również wszystkich podwykonawców naszych producentów.

Przyczyniamy się do realizacji czterech globalnych celów zrównoważonego rozwoju (SDG)

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowała 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Nasza strategia „Odpowiedzialny wyścig” bezpośrednio odnosi się do czterech z celów zrównoważonego rozwoju. Są to: równość płci; godna praca i wzrost gospodarczy; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz działania na rzecz klimatu. Dzięki przyjęciu takiej strategii zajmujemy się tematami najbardziej istotnymi dla nas i przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu naszej działalności biznesowej, jak również przyczyniamy się do trwałej poprawy tam, gdzie jest to możliwe.

image
image
image
image
image
image

Nasza strategia widziana poprzez cztery główne filary

Nasza praca na rzecz zrównoważonego rozwoju przenika wszystko, co robimy, ale zawsze zaczyna się od rdzenia – naszych produktów. Nieodłącznie obejmuje dobre samopoczucie i rozwój naszych pracowników, odpowiedzialność za środowisko poprzez zarządzanie zasobami dla dobra naszej planety oraz ciągłą pracę na rzecz praw człowieka, godnych warunków pracy i ochrony planety – pracę, którą wykonujemy w naszym łańcuchu dostaw i z naszymi partnerami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Oto krótkie podsumowanie ogromu pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju wykonywanego codziennie w RevolutionRace. Odwiedź naszą stronę korporacyjną, aby dowiedzieć się o naszej pracy nad zrównoważonym rozwojem i poznać strategię jej realizacji. Raport na temat zrównoważonego rozwoju i treść naszej strony korporacyjnej są w tej chwili dostępne tylko w językach angielskim i szwedzkim.

image
×